Andere initiatieven van Stichting Het Nieuwe Werken Academy

Met Europe Direct  Eindhoven hebben we een goede ingang naar EU-bronnen, zoals netwerk, financiering en kennis. Deze informatie stellen we beschikbaar via inspiratiebijeenkomsten in onze provincie. Voor regio-ontwikkeling en (culturele) uitwisseling tussen regio’s zijn in de EU ruime middelen beschikbaar. Enkele voorbeelden:

Euregionale samenwerking tussen scholen en jongeren.

Om scholen en jongeren meer te betrekken bij Europa en de EU ontwikkelen we Euregionale samenwerkingen, tussen regio’s, scholen en scholieren.

Voorbeeld hiervan zijn debatwedstrijden over Europese thema’s.

Of projecten en bijeenkomsten over vrede en Europa samen met platformen voor de vrede

Innovatieve vormen van communicatie, afstemming en samenwerking:

  • Met ketenintegratie bouwen we met (maatschappelijk) ondernemers en zij die dat willen op basis van bestaande schakels aan nieuwe ketens waar men gezamenlijk verantwoordelijk voor is, incl. resultaatverdeling.
  • Met conceptontwikkeling werken we een plan uit tussen idee en daad: Concreet genoeg om met iedere betrokkene over de werking van het nieuwe concept te kunnen praten (zodat men inhoudelijk kan reageren en aanvullen) maar ook flexibel genoeg om nog aanpassingen te kunnen doorvoeren. Pas na de financieringsronde nemen we met de ketenpartners (en afgestemd met alle stakeholders) het uitgewerkte en definitieve plan (de maatschappelijke businesscase) in uitvoering.