Andere initiatieven van Stichting Maatschappelijk Ondernemen N-Brabant

Met EDIC-Eindhoven hebben we een goede ingang naar EU-bronnen, zoals netwerk, financiering en kennis. Deze informatie stellen we beschikbaar via inspiratiebijeenkomsten in onze provincie. Voor regio-ontwikkeling en (culturele) uitwisseling tussen regio’s zijn in de EU ruime middelen beschikbaar. Wij vatten het concept voor die interregionale uitwisseling samen met #sterkeregio’s.

Kansen door interregionale / internationale uitwisseling v.v.

Om regio’s te ontwikkelen naar #sterkeregio’s investeren we met een initiatiefgroep uit regio Eindhoven in een bureau dat als kernactiviteit ondersteunt bij die implementatie van interregionale uitwisseling. Die uitwisseling kan overigens ook starten binnen Nederland. Over de voortgang van dat bureau publiceren we de komende maanden méér, dus wordt vervolgd.

Inmiddels ondersteunt dat bureau in onze regio ook al enkele andere initiatiefgroepen en kartrekkers. We helpen hen ook om de veelheid aan financieringsmogelijkheden voor maatschappelijke vernieuwing in kaart te brengen en toe te passen:

  • het concept van de WijkDienstenCentrale, waarmee we initiatiefnemers (samenwerkende wijkbewoners) professionele ondersteuning en een uitvoeringsorganisatie bieden voor de meest gevraagde dienstverlening in hun wijk, ook die van vrijwilligers;
  • een concept gericht op innovatief gebruik van de publieke ruimte via Playgroundcity, geleid voor Arjen Heus;
  • een nieuwe muziekclub MusicBakery: you make, we bake, waarbij iedere deelnemer zijn/haar eigen muzieksmaak kan ontwikkelen met hulp van een ervaren muziekgids;
  • een nieuw concept voor het (laten) ontwikkelen van méér huurwoningen met zelfbeheer, geleid door mijzelf in samenwerking met een initiatiefgroep van 6 ervaren maatschappelijk ondernemers. We noemen het concept en de uitvoeringsorganisatie DKW De Kopgroep Wonen.  Die website is in voorbereiding.
  • een bestaand concept in onze regio voor het bevorderen van de inclusieve samenleving door het tegengaan van vooroordelen, voor 1:1 gesprekken ook bekend als de Mensenbieb of the Human Library. Voor méér dan alleen voorlichting (bijv. het doorvoeren van praktijkverbeteringen) kun je ‘levende boeken’ van onze Brabantse boekenplank inzetten  via ons eigen concept 4Diversity.
  • onze inspiratiesessies met ‘levende boeken’ vinden doorlopend plaats en worden steeds drukker bezocht.
Innovatieve vormen van communicatie, afstemming en samenwerking:
  • Met ketenintegratie bouwen we met (maatschappelijk) ondernemers en zij die dat willen op basis van bestaande schakels aan nieuwe ketens waar men gezamenlijk verantwoordelijk voor is, incl. resultaatverdeling.
  • Met conceptontwikkeling werken we een plan uit tussen idee en daad: Concreet genoeg om met iedere betrokkene over de werking van het nieuwe concept te kunnen praten (zodat men inhoudelijk kan reageren en aanvullen) maar ook flexibel genoeg om nog aanpassingen te kunnen doorvoeren. Pas na de financieringsronde nemen we met de ketenpartners (en afgestemd met alle stakeholders) het uitgewerkte en definitieve plan (de maatschappelijke businesscase) in uitvoering.

Als U meer wilt weten over deze initiatieven, onze aanpak, financieringsmogelijkheden, samenwerking of anderszins wilt bijdragen aan de uitbouw van www.region2region.eu, stuur ons dan een email, bel ons op of meld U aan voor onze verzendlijst zodat we U kunnen uitnodigen voor onze inspiratiebijeenkomsten.