Opleiding & onderwijs

Ieders investering in een gezamenlijke toekomst

  • EPALE is een electronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa. EPALE is de nieuwe meertalige gemeenschap van mensen die in het volwassenonderwijs werken, zoals u! Als u docent bent, vrijwilliger, beleidsmaker of academicus, dan is EPALE gemaakt voor u! Het biedt een plaats voor ontmoeting en overleg over volwasseneneducatie, evenals de mogelijkheid tot uitwisseling van ideeën en materialen die de beroepspraktijk ondersteunen.

erasmus-plusErasmus+

Changing lives, opening minds; wegwijzer over mogelijkheden in de Europese Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport


DocHdl1OnPN-PRINTRDY-01tmpTargetErasmus, Facts, Figures & Trends for student & staff exchanges and university cooperation 2012-2013 (most recent data)


DocHdl1OnPN-PRINTRDY-01tmpTargetECTS User Guide 2015. The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) is a tool of the European Higher Education Area (EHEA) for making studies and courses more transparent and thus helping to enhance the quality of higher education.youth-entrepreneurshipLanden met veel goede banen (salarissen) kennen veel minder zelfstandig ondernemende jongeren dan landen met veel NEET-jongeren (Not in Employment, Education or Training) zoals Italië, Griekenland en Spanje