Over de EU

Europa, elke dag méér mogelijkheden

De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. Dit zijn onder meer het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad en het Europese Hof van Justitie.

De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze landen werken op veel terreinen samen. Zo drukt de EU een stevig stempel op het beleid over landbouw, visserij, consumentenrechten, milieu, immigratie en terrorismebestrijding. Ook werken de lidstaten nauw samen op de gebieden van defensie, buitenlands beleid, handel, interne markt en economie. Om de economische integratie te bevorderen, besloten in 1998 twaalf lidstaten tot de invoering van een gemeenschappelijke munt, de euro. Later breidde deze eurozone zich verder uit. Wat betreft wetenschappelijk onderzoek, vervoer, energie en uitwisselingsprogramma’s op het gebied van onderwijs, heeft de EU belangrijke ondersteunende bevoegdheden.

Terwijl wij burgers én ondernemers in onze regio doorlopend voorlichten over alle ontwikkelingen en kansen in en met de EU is de Europese Commissie o.l.v. voorzitter Ursula von der Leyen volop bezig met het realiseren van de 6 prioriteiten van de Commissie voor 2019-2024:

  1. Een Europese Green Deal
  2. Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk
  3. Een economie die werkt voor de mensen
  4. Een sterker Europa in de wereld
  5. Bevordering van onze Europese levenswijze
  6. Een nieuwe impuls voor Europese democratie

Over (de voortgang van) deze prioriteiten publiceert het statistische bureau van de EU (EUROSTAT) zeer frequent en veel onderzoeksinformatie.

Los van onze nieuwsvoorziening via deze site en social media beantwoorden wij ook graag uw specifieke vragen over de voortgang en realisatie van dit 6-punten-plan.

Voorbehoud:

Activiteiten vanuit Europe Direct Eindhoven hebben financiële steun van de Europese Unie ontvangen. De ingenomen standpunten zijn uitsluitend die van de auteur en mogen in geen enkel geval als een officieel standpunt van de Europese Commissie worden beschouwd.