Veelgestelde vragen

Praktische gids voor zakendoen in Europa: Starten en groeien; Btw en douane; Verkopen in het buitenland; Personeel; Productvereisten; Financiering; Overheidsopdrachten; Milieu

Starten en groeien: Een bedrijf oprichten; Europese vennootschap – rechtsvorm; Intellectuele eigendomsrechten; Jaarrekeningen; Fusie met een buitenlands bedrijf

Btw en douane; Btw – algemene regels; Btw bij verkoop en inkoop in een ander land; Een btw-nummer controleren; BTW-teruggave; Accijnzen; Invoer/uitvoer aangeven

Verkopen in het buitenland: Diensten verlenen in het buitenland; Verkoop op afstand; Mededingingsregels;  Rente op betalings- achterstanden; In- en uitvoeren van goederen; Onredelijke contractvoorwaarden; Garantie op verkochte producten; Gebrekkige producten

Personeel: Arbeidsvoorwaarden; Sociale zekerheid; Detachering in het buitenland; Gelijke behandeling; Ontslagen; Gezondheid en veiligheid

Productvereisten: CE-markering; Indeling, etikettering, verpakking; Chemicaliën (REACH); Wederzijdse erkenning; Normalisatie in Europa

Financiering: Programma’s; Financiering; Uitwisselingen voor jonge ondernemers

Overheidsopdrachten: Regels en procedures; Hulpmiddelen en databases; Onregelmatigheden melden

Milieu: EMAS-certificering; Energielabel; Ecologisch ontwerp; EU-milieukeur