Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van relevante EU-ontwikkelingen:

  • binnen onze regio,
  • binnen Europa voor zover ze voor onze regio relevant kunnen zijn, en
  • van de ontwikkeling van de relatie Regio Eindhoven <-> Brussel.

Maak een keuze of kies ze allemaal:

Voorbehoud:

Activiteiten vanuit Europe Direct Eindhoven hebben financiële steun van de Europese Unie ontvangen. De ingenomen standpunten zijn uitsluitend die van de auteur en mogen in geen enkel geval als een officieel standpunt van de Europese Commissie worden beschouwd.