Servicedesk

Voorlichting van en over de EU is op 3 niveau’s georganiseerd:

  • Regionaal
  • Landelijk
  • Centraal

Elk EDIC is het regionale aanspreekpunt, ook voor vragen en onderwerpen die buiten de regio spelen. Voor heel specifieke vragen en verzoeken kunnen wij terugvallen op Den Haag en Brussel.

Het Huis van Europa in Den Haag is de officiële EU-vertegenwoordiging in Nederland.

Het bestuur van Europa is gezeteld in Brussel. Daar zijn de meeste taken toegewezen aan commissies, bijvoorbeeld de Commissie voor Cultuur en Onderwijs (CULT) en een andere voor Regionale Ontwikkeling (REGI). In die commissies zitten EU-parlementatariërs met veel kennis over bestaande regelingen en eventuele toekomstige wijzigingen daarop.

Ook kunnen wij in voorkomende gevallen terugvallen op diverse gespecialiseerde netwerken die in de EU actief zijn, bijv. EEN voor ondernemers en WhoisWho waarin we iedereen die werkzaam is voor de EU op basis van specialisme met contactgegevens kunnen bereiken.