Groot Europa Debat Eindhoven, 28 mei in het Parktheater Eindhoven

Doe mee met Europa Debat Eindhoven in het Parktheater Eindhoven.

Dinsdag 28 mei. Vanaf 15:00 uur tot ongeveer 17:00 uur. (inloop vanaf 14:30 uur)

Samen in gesprek over de toekomst van Europa, de Europese Unie en de Europese verkiezingen op 6 juni as. Europe Direct Eindhoven biedt samen met het Parktheater Eindhoven een afwisselend programma aan.

Te gast zijn de volgende politici: Anna Koolstra, Groen-Links, Bram Kamp, Volt, Tjeerd Ritmeester, PvdA, Hester Bais, Meer Directe Democratie, Naomi Yogi-van Loon, NSC en nog enkelen onder voorbehoud.

En diverse inleiders, bewoners uit Eindhoven met prikkelende analyses en stellingen, waaronder: Sjaak Evers, o.a. de trekker van Eindhoven in Dialoog, Arthur Kok, lector aan de Fontys Hogeschool, Jean-Paul Linnartz, professor TUe en Radio Brainport, Hans Matheeuwsen, Vredesburo Eindhoven.

Deelname is gratis. Registreren verplicht, (gratis) via https://bit.ly/3Wb5snA

Opzet van het debat

Inleiding/ welkom           (5 minuten)

Kennismaken                    (30 minuten)

U (debater/ politicus) krijgt in het begin maximaal 3 minuten om haar of zijn verhaal te doen. Vervolgens direct aanhakend op elk verhaal krijgen de bezoekers de mogelijkheid om aan u maximaal 2 vragen te stellen. Deze vragen kunnen direct beantwoord worden.

Intermezzo/ muziek        (10 minuten)

In de diepte                       (30 minuten-45 minuten)

Drie tot vijf aansprekende, bekende Eindhovenaren doen hun verhaal over hun leven, werk, passie, betrokkenheid bij de samenleving met als uitnodiging of 1 of meer vragen te stellen aan u als groep. Maximaal 3 minuten per inleider. Vervolgens wordt u uitgenodigd om te reageren.

De kiezer op het podium (30 minuten)

We nodigen ongeveer 5 burgers uit om op basis van het voorgaande hun reactie te vertellen. Mag ook in de vorm van vragen. Ongeveer 1 minuut per inspreker. U wordt uitgenodigd om na de insprekers te reageren.

Afsluiting                           (5 minuten)

Samenvatting. Uitnodiging tot borrel

De poëzie talentenjacht over wereldvrede en Europa/ EU 2023

Spelregels.

De poëzie talentenjacht over wereldvrede en Europa/ EU

In Europa wordt het belang van vrede meer en meer gevoeld. De oorlog in de Oekraïne heeft velen van ons wakker geschud. Oorlog is eigenlijk nooit een ver van mijn bed show geweest. Maar komt nu wel heel dichtbij. Maar misschien roepen de woorden vrede, Europa en de Europese Unie heel andere associaties op. 

Te lang al sinds de vijftiger jaren komt het woord wereldvrede niet of nauwelijks voor op de agenda van de EU. Dus probeer, conform de opdracht van Schuman, creatief te zijn. Misschien wel ter inspiratie van de politici.

Met deze poëzie talentenjacht, die onderdeel is van de in 2022 gestarte Eindhovense Vredestalentenjacht, willen we aan jongeren van de (regio) Eindhoven vragen om een gedicht te schrijven over vrede en Europa. De rol van de Europese Unie (de EU) mag er ook in verwerkt worden.

Alle dichtvormen zijn toegestaan zoals sonnetten, haiku’s, limericks , kwatrijnen of een vrije dichtvorm.

Samenwerking

Deze talentenjacht wordt georganiseerd door Europe Direct Eindhoven, het Vredesburo Eindhoven, Poëzieclub Eindhoven en het Parktheater Eindhoven.

Inschrijving

Aan deze Poëzie vredestalentenjacht kan iedereen meedoen. We nodigen vooral jongeren die wonen in de regio Eindhoven. Iedereen kan deelnemen met 1 gedicht. Maximaal 50 regels.

Het gedicht kan in de Nederlandse taal geschreven worden. Of in elke andere buitenlandse taal maar dan is een passende vertaling in het Nederlands of Engels verplicht. Het gedicht dient origineel te zijn, door de indiener zelf gemaakt en geen kopie, anders wordt het gedicht uitgesloten.

De gedichten kunnen tot 10 september 2023 gestuurd worden naar Europe Direct Europe via  e-mail  naar jacques.giesbertz@edic-eindhoven.nl

Gedichten die na 10 september ontvangen worden, worden niet in behandeling genomen.

De periode en de inspiratie

Deze poëzievredestalentenjacht is begonnen zondagmiddag 7 mei, twee dagen voor de dag van Europa, en zal worden afgesloten tijdens Peace in the Park 17 september in Eindhoven. Waar we verschillende dichters zullen vragen om hun gedichten voor te dragen.  De dag van Europa op 9 mei is elk jaar een herdenking van de Schumanrede in 1950, die oproept tot grote creatieve inspanningen ter wille van de wereldvrede en die sinds 1985 gezien wordt als de oprichtingsspeech van de EU. https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1945-59/schuman-declaration-may-1950_nl

Auteursrechten

De dichter/auteur verklaart dat hij/zij de intellectuele rechten bezit van het ingeleverde werk.
De dichter verleent de toestemming aan de organisatie om zijn/haar werkstuk te publiceren en te laten voordragen/presenteren met vermelding van zijn/haar naam.
De dichter doet volledige afstand van de auteursrechten van zijn eigen gedicht.

Het is geen wedstrijd maar een inspiratievolle talentenjacht

Onze poëzievredestalentenjacht is geen wedstrijd. Iedereen kan meedoen. Alle ingezonden gedichten krijgen een plek.

De drie gedichten die ons de meeste inspiratie geven zullen gewaardeerd worden met een aanmoediging. Deze zal bestaan uit:

  • Boekenbonnen van 3 keer 50 €.
  • Twee theaterkaarten van Parktheater Eindhoven
  • On stage opname van je voordracht in een zaal van het Parktheater Eindhoven

De beoordelaars/ de jury

  • Jacques Giesbertz, Europe Direct Eindhoven
  • Hans Marijnissen van de poëzieclub Eindhoven
  • Derde persoon nog in beraad

16 juni. “Genoeg Geëxperimenteerd. ” Burgercollectieven ook door een Europese bril.

Europe Direct Eindhoven organiseert deze dag samen met Kennisplatform Collectieve Kracht. Burgers krijgen van lokale overheden wel vaker de ruimte om met hun collectief (in energie, zorg, voeding, wonen…) te experimenteren en uit te zoeken wat mogelijk is. Inmiddels zijn er in Nederland en in andere landen van de EU al zoveel burgercollectieven in zowat alle sectoren, dat we ons kunnen afvragen: is er niet al genoeg geëxperimenteerd?

Wordt het niet tijd dat al dat experimenteren ook eens gaat leiden tot het aanvaarden van deze andere manier van organiseren? Is het geen tijd om de rol die burgers daar vrijwillig in opnemen ook te gaan erkennen als waardevol voor de hele samenleving?

Tijdens deze dag met als thema ‘’Burgercollectieven en overheid: Genoeg geëxperimenteerd?!’’ gaan we hier dieper op in, en zwengelen we de dialoog tussen alle betrokken stakeholders verder aan door het uitwisselen van ervaringen, verhalen, inzichten uit praktijk en wetenschap en hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Hoe kom je tot structurele samenwerkingsvormen? Hoe verhouden deze zich tot het debat over burgerparticipatie? Of moeten we dergelijke samenwerkingen eerder zien als een volgende stap in het uitbouwen van de sociale economie? Wat zijn de volgende stappen? En kunnen we hiervoor ook inspiratie halen uit het (Europese) buitenland?

2023 is het jaar van de skills binnen de EU. Niet voor niets. Immers de burgers van Europa kennen en kunnen vaak meer dan op het eerste gezicht duidelijk is. Het informeel leren, zeker voor volwassenen, is belangrijk. Voor hun welzijn, meer kansen op de arbeidsmarkt en ook voor de sociale cohesie in wijken en steden. Burgercollectieven kunnen hierin een cruciale rol vervullen. U kan speciaal kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen op dit vlak, zoals Cities of Learning.

Deelname is gratis. Wel even aanmelden a.u.b. bit.ly/45yY2wB

Vrijdagmiddag. 16 juni. Lunchen kan op eigen kosten. Na afloop een borrel.

Locatie: het Parktheater Eindhoven

9 november Workshop voor kinderen (8 tot 12 jaar) samen met ouders. Over vrede en Europa.

Locatie:               Eindhoven

Datum:                Woensdag 9 november 2022

Tijden                   Aanvang 13:00 uur tot ongeveer 15:00 uur

“To gain the perspectives of different people regarding the concept of Europe and peace”

Deelnemers met name jonge kinderen worden uitgenodigd om tekeningen te maken, verhalen te schrijven, misschien gedichten over het onderwerp Europa en de vrede. Er zal voldoende (professionele) begeleiding zijn.

Aanmelden via https://www.eventbrite.co.uk/e/tickets-young-europeans-for-peace-439872228677

Deelname is gratis.

10 november Excursie naar de EU en Europees parlement in Brussel samen met andere Eindhovenaren

Locatie:               Eindhoven

Datum:                Donderdag 10 november 2022

Tijden                   Aanvang Vertrek 07:30 uur vanuit Eindhoven. Terug in Eindhoven rond 20:00 uur

Aanmelden        http://Bit.ly/3CH2Jqy

Een groep van zes studenten van de Hogeschool Zuyd, European Studies te Maastricht organiseert  samen met Europe Direct Eindhoven op 10 november een excursie naar de EU highlights in Brussel. Het wordt een kennismaking met de Europese Unie, het Europese Parliament, Museum – House of European History en een workshop door het Huis van Provincies. Tussendoor lunchen we. Het zal een afwisselende, leuke en leerzame dag worden. We reizen per bus vanaf een centraal punt in Eindhoven.

We streven naar een divers reisgezelschap. Bij voorkeur mensen die actief zijn in de stad Eindhoven al of niet verbonden aan een maatschappelijke organisatie of initiatief.

Europe Direct Eindhoven neemt de kosten van de reis op zich. Lunchkosten (en drankjes) voor eigen rekening.

CONFERENTIE, LEREN EN WERKEN. Een blik op Europa

CONFERENTIE,          LEREN EN WERKEN. Een blik op Europa

Locatie:           Parktheater Eindhoven

Datum:           15 november 2022. Start 13:00 uur

Initiatief van Europe Direct Eindhoven

Een interactieve, creatieve en leerzame conferentie over leren en werken met een Europese blik op de toekomst. Meer informatie een aanmelden via https://bit.ly/3MO39Qz

https://www.parktheater.nl/nl/programma/11202/Een_blik_op_Europa/Conferentie_Leren_en_Werken

René Cuperus: Waarom er een nieuwe Verlichting nodig is

René Cuperus is cultuurhistoricus, ideoloog en columnist bij De Volkskrant

Cuperus beschrijft hier een diepgevoelde visie van maakbaarheid n.a.v. het verschijnen van het boek ‘Wat er op het spel staat’ van cultuurhistoricus en romancier Phillip Blom.

Ze hanteren beiden het uitgangspunt dat onze democratie een nieuwe noodzaak nodig heeft.
Meer sturing kan weliswaar voor een korte periode tot meer zekerheid leiden, maar leidt ook tot mínder vrijheid. Dus deze en andere maakbaarheidsgedachten zijn niet duurzaam omdat ze altijd het tegenovergestelde opleveren van wat men beoogt.

Méér vrijheid leidt tot minder zekerheid; dat is helaas onvermijdelijk in een open en transparante samenleving, die voortkomt uit onze moderne westerse democratie.

Lees verder op de website van Topics »

Tom Eijsbouts: Frankrijks soevereiniteit moet Europees worden

Tom Eijsbouts is hoogleraar Europees Staatsrecht aan de UvA Universiteit van Amsterdam

Maar aanleiding van een recente speech van Emmanuel Macron werpt Eijsbouts een interessante gedachte op: de soevereiniteit van Frankrijk is gediend met goede samenwerking binnen de EU. Naar analogie van die van Duitsland.

Citaat van Macron: ‘Ik weiger om de term soevereiniteit door de populisten te laten inpikken’.

Lees verder op de website van De Volkskrant »

Dirk Schoenmaker: Dit is het moment om de bankenunie te voltooien

Dirk Schoenmaker is professor Banking and Finance aan de EUR in Rotterdam en verbonden aan de Brusselse denktank Bruegel

Het probleem van de niet afgeronde Bankenunie in de Eurozone bestaat eigenlijk al sinds de invoering van de Euro. Er zijn steeds oplossingen bedacht die de korte termijn problemen oplosten.

Schoenmaker pleit hier met een inhoudelijk betoog voor een duurzame afronding van de Bankenunie, mede omdat de timing gunstig is door de wederopstanding van Frankrijk onder Macron als belangrijke partner in de EU-as met Duitsland.

Lees verder op de website van het Financieel Dagblad »