Compliance manager van een luchtvaartschool zoekt de juiste bron voor toepasselijke regelgeving

Vraag:

Ik werk bij een luchtvaartschool in Nederland en heb een vraag over de Europese regelgeving. Om compliant te zijn aan de regelgeving hebben we compliance checklisten opgesteld. Nu heeft ILenT alleen aangegeven dat we niet op de site van EASA moeten kijken maar op de site van EUR-LEX voor de meest recente wetgeving voor de luchtvaart.
Voor ons is de wetgeving onder de koppen AIR CREW en AIR OPERATIONS van belang.
Deze wetgeving kan ik heel makkelijk vinden bij EASA maar niet bij EUR-LEX. Ik snap dat de wetgeving bij EASA zogenaamde Acceptable Means of Compliance zijn (een verduidelijking van de wet) en EUR-LEX geeft de originele wet aan.
Ik ben dus eigenlijk op zoek naar de originele europese wetgeving waar de AMC uit zijn gefabriceerd die op EASA zijn gepubliceerd. En dan met name die van AIR CREW en AIR OPERATIONS. Ik hoop dat u mij kunt helpen of u mij het een en ander kunt verduidelijken hoe alles in elkaar steekt.

Antwoord:

Hoewel EDIC Eindhoven pas op 26-6 opent, ben ik zojuist met de behandeling van uw vraag gestart. Graag ontvang ik van u p.o. een indicatie van urgentie en belang:

  • Urgentie: hoe snel heeft u een afdoende antwoord nodig?
  • Belang: hoe beschrijft u de omvang daarvan. Is het kennis op zich of hangen er aan uw vraag ook grotere belangen? Economisch? Maatschappelijk? Boetes?

Alvast inhoudelijk:

Guidelines binnen een sector zijn practices die niet onder verantwoordelijkheid van de wetgever vallen. Wilt u de Guidelines AIR CREW en AIR OPERATIONS vinden binnen EUR-LEX of weet u al dat u daar alleen de wetteksten kunt vinden? In dat geval zult u daar nooit een directe relatie aantreffen tussen de wetteksten op EUR-LEX en de uitleg en aanwijzingen zoals een sector die voor zichzelf opstelt.

Ervan uitgaande dat ik u goed begrijp, bent u op zoek naar de kennisbron die de wettekst heeft vertaald naar uw sector en die die o.m. AIR CREW en AIR OPERATIONS heeft genoemd. Die bron is overigens ook verantwoordelijk voor het actueel houden van de publicaties en guidelines, bijv. aan de hand van jurisprudentie en wijziging van technische omstandigheden.

Ik verwacht daarom dat u niet naar EUR-LEX informatie op zoek bent maar naar een andere bron.

Mededeling:

Dank voor uw antwoord. Inmiddels heb ik gevonden wat ik wilde vinden. Ik ben er achter gekomen dat de wetgeving die de EC uitgeeft 290/2012 en 1178/2011 voortkomend uit besluit 216/2008, daaruit door EASA een verduidelijking is geschreven dmv AMC (acceptable means of compliance) en GM (guidance material). Nu rest alleen nog de vraag of de AMC en GMs compliant zijn met de EC wetgeving. Maar die vraag moet ik stellen aan EASA. In uw antwoord lees ik dat mijn gevonden antwoord deels bevestigd word.

De info heeft geen haast en geen financiële consequenties op dit moment. Ik begin net in mijn functie als compliance manager en ben aan het leren/onderzoeken hoe de wetgeving in elkaar steekt. Dank u zeer voor uw moeite en succes met de opzet van uw vestiging in Eindhoven. Misschien dat ik u in de toekomst nog eens tref in mijn zoektocht in de wetgeving.