Alle berichten van Jacques Giesbertz

René Cuperus: Waarom er een nieuwe Verlichting nodig is

René Cuperus is cultuurhistoricus, ideoloog en columnist bij De Volkskrant

Cuperus beschrijft hier een diepgevoelde visie van maakbaarheid n.a.v. het verschijnen van het boek ‘Wat er op het spel staat’ van cultuurhistoricus en romancier Phillip Blom.

Ze hanteren beiden het uitgangspunt dat onze democratie een nieuwe noodzaak nodig heeft.
Meer sturing kan weliswaar voor een korte periode tot meer zekerheid leiden, maar leidt ook tot mínder vrijheid. Dus deze en andere maakbaarheidsgedachten zijn niet duurzaam omdat ze altijd het tegenovergestelde opleveren van wat men beoogt.

Méér vrijheid leidt tot minder zekerheid; dat is helaas onvermijdelijk in een open en transparante samenleving, die voortkomt uit onze moderne westerse democratie.

Lees verder op de website van Topics »

Tom Eijsbouts: Frankrijks soevereiniteit moet Europees worden

Tom Eijsbouts is hoogleraar Europees Staatsrecht aan de UvA Universiteit van Amsterdam

Maar aanleiding van een recente speech van Emmanuel Macron werpt Eijsbouts een interessante gedachte op: de soevereiniteit van Frankrijk is gediend met goede samenwerking binnen de EU. Naar analogie van die van Duitsland.

Citaat van Macron: ‘Ik weiger om de term soevereiniteit door de populisten te laten inpikken’.

Lees verder op de website van De Volkskrant »

Dirk Schoenmaker: Dit is het moment om de bankenunie te voltooien

Dirk Schoenmaker is professor Banking and Finance aan de EUR in Rotterdam en verbonden aan de Brusselse denktank Bruegel

Het probleem van de niet afgeronde Bankenunie in de Eurozone bestaat eigenlijk al sinds de invoering van de Euro. Er zijn steeds oplossingen bedacht die de korte termijn problemen oplosten.

Schoenmaker pleit hier met een inhoudelijk betoog voor een duurzame afronding van de Bankenunie, mede omdat de timing gunstig is door de wederopstanding van Frankrijk onder Macron als belangrijke partner in de EU-as met Duitsland.

Lees verder op de website van het Financieel Dagblad »

Mathieu Segers: Politiek noodsignaal uit Karslruhe

Mathieu Segers is historicus en hoogleraar eigentijdse Europese geschiedenis en Europese integratie aan de Universiteit Maastricht en decaan van het University College aldaar

Segers is kenner van de EU, zowel historisch als actueel, en hij vraagt terecht aandacht voor het feit dat de onafhankelijke ECB/Draghi een paar jaar terug (‘whatever it takes’) tot grootschalige stimulering heeft besloten omdat de politiek destijds niet in actie kwam. Wat dat nog binnen het mandaat van de ECB? Daar gaan rechters zich dus over uitspreken. Ik denk zelf van wel.

Lees verder op de website van het Financieel Dagblad »

Guy Verhofstadt: Nederland wordt weer Eurofiel

Guy Verhofstadt is ex-premier van België, voorzitter van de Alliantie van Liberalen en Democraten (ALDE) in het Europarlement en onlangs benoemd tot Brexit-onderhandelaar

Tijdens dit interview in de reeks Weg van de wereld op NPO1 legt Verhofstadt uit waarom de EU er inmiddels beter voorstaat en het draagvlak onder de bevolking weer toeneemt.

Ook vertelt hij waarom de EU zich moet dóórontwikkelen naar een federatie volgens Amerikaanse snit.

Lees verder op de website van Omroep WNL »

Dit is Uitzending Gemist » 

Arnout Brouwers: Trump sloopt Amerikaans leiderschap

Arnout Brouwers is historicus en chef opinie bij de Volkskrant

De EU ervaart door gewijzigde geopolitieke verhoudingen direct de gevolgen van de opkomst en herwaardering van autocratische en dictatoriale leiders.

We zullen dus meer op eigen kracht moeten koersen als gevolg van die onverwachte impuls voor ‘de idee Europa’ en een sterkere EU.

Lees verder op de website van De Volkskrant »

David Brooks: De westerse cultuur heeft zichzelf slecht verdedigd

David Brooks is columnist van dagblad The New York Times

‘Als je de westerse beschaving onderdrukkend vindt, wacht dan maar eens op de wereld die erna komt’.

Een sterk betoog voor het ‘herontdekken’ van de kracht van westerse samenlevingen, dus ook de EU. Dit kan wat mij betreft niet vaak genoeg aan de orde komen.

Het ‘liberalisme’ is dociel geweest in de verdediging van zichzelf.

Lees verder op de website van De Volkskrant » 

Luuk van Middelaar: Europa’s overleven staat op het spel

Luuk van Middelaar is politiek filosoof, schrijver en hoogleraar Europees recht aan Universiteit Leiden

N.a.v. het 60-jarig bestaan van het Verdrag van Rome verschenen er veel ‘aanbevelingen hoe het beter kan’. Dit essay is daarvan een van de beste.

Kernpunt is al jaren dat er voor de voorgestelde structuurveranderingen meer macht en tegenmacht naar Brussel moeten, dus de EU moet politieker worden om die aanbevelingen te kunnen doorvoeren.

Dat was al het plan van Juncker toen hij aantrad, maar hij heeft daarvoor tot nu toe bakzeil gehaald bij de Raad van Regeringsleiders, die daarvoor dus macht moet overdragen, maar zich laat gijzelen door het electoraat dat zich steeds verder van zo’n politieke EU afkeert, omdat die verbeteringen niet worden doorgevoerd. Stagnatie dus en die is nog steeds niet opgelost.

Lees verder op de website van De Volkskrant »