Jan Werts: Voortgangsanalyse van Juncker’s 10-punten plan

Jan Werts is sinds 1976 journalist en publicist in Brussel, waar hij onder meer werkte als correspondent van de Haagsche Courant.

Onder het motto ‘Meer Europa’ komt Juncker’s 10-punten plan nu goed op stoom.┬áDaarmee pakt hij zowel de mensensmokkel op de Middellandse Zee aan, als de stagnerende economie, als de extreme werkloosheid in het zuiden en het failliete Griekenland.

Alles met de bedoeling om ook de tegenstellingen tussen noord en zuid te overbruggen.

http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvj9idsj04xr6/vju4ddtv4dz0