Jan Werts: Waarom Europa nu op springen staat

Jan Werts is Europakenner en sinds 1976 journalist en publicist in Brussel, waar hij onder meer werkte als correspondent van de Haagsche Courant

Na één jaar Juncker staat de EU er niet goed voor. Er blijven voor een effectief bestuur structurele problemen bestaan die met elkaar en op middellange termijn het einde van de EU kunnen inluiden. Hij noemt er acht en licht die (deskundig) toe.

Het maakbaarheidsideaal dat achter deze analyse schuil gaat, blijft hardnekkig en bij velen bestaan. De EU is eerder een sociale dan een bestuurlijke innovatie: a work in progress; nooit af en met verandering als enige constante.

Binnen dát paradigma hebben we dus een steeds #sterkereuropa nodig met een bestuur dat ons vertrouwen verdient. Juncker c.s. zitten er bovenop en laten niets lopen waar ze invloed op uit kunnen oefenen. Niet altijd met een snel of optimaal resultaat, maar dat zij zo; dat is ingebakken in de EU-constructie.

http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvj9idsj04xr6/vjyvb5vd6dve