Lucille van Wijnsbergen: De EU kweekt zelf economische vluchtelingen

Lucille van Wijnbergen is jurist en bestuurslid van het NJCM: Nederlandse Juristen Comité voor de Mensenrechten

De EU heeft een grote rol in de voortdurende onderontwikkeling van de armste landen en hun gebrekkige toegang tot de Europese markten.

De EU en ook Nederland schermen via handelsverdragen hun thuismarkten af en daardoor ontstaan economische of politieke achterstanden voor bewoners van die ontwikkelingslanden.

Hun burgers zien uiteindelijk geen andere weg dan het wagen van de overtocht naar Europa. Ongewijzigd economisch beleid van de EU blijft dus economische vluchtelingen kweken.

http://www.volkskrant.nl/opinie/de-eu-kweekt-zelf-economische-vluchtelingen~a4119217/