Luuk van Middelaar: Europa’s overleven staat op het spel

Luuk van Middelaar is politiek filosoof, schrijver en hoogleraar Europees recht aan Universiteit Leiden

N.a.v. het 60-jarig bestaan van het Verdrag van Rome verschenen er veel ‘aanbevelingen hoe het beter kan’. Dit essay is daarvan een van de beste.

Kernpunt is al jaren dat er voor de voorgestelde structuurveranderingen meer macht en tegenmacht naar Brussel moeten, dus de EU moet politieker worden om die aanbevelingen te kunnen doorvoeren.

Dat was al het plan van Juncker toen hij aantrad, maar hij heeft daarvoor tot nu toe bakzeil gehaald bij de Raad van Regeringsleiders, die daarvoor dus macht moet overdragen, maar zich laat gijzelen door het electoraat dat zich steeds verder van zo’n politieke EU afkeert, omdat die verbeteringen niet worden doorgevoerd. Stagnatie dus en die is nog steeds niet opgelost.

Lees verder op de website van De Volkskrant ยป