Marc Chavannes: Geschiedenis leert: beantwoord terreur niet met oorlogstaal

Marc Chavannes is journalist, publicist en politiek columnist bij NRC Handelsblad en De Correspondent

Na ‘the war on terror’ van Bush hebben we allemaal kunnen ervaren hoe uitzichtloos zo’n reactie en opeenvolgende acties zijn op terreuraanslagen. Toch drukt ook Hollande zich naar aanleiding van de aanslagen in Parijs zich weer op een vergelijkbare manier uit.

De voedingsbodem voor de verplaatsing van de terreur van het Midden-Oosten naar Parijs ligt echter in de al decennia bestaande achterstelling en uitzichtloosheid van Franse allochtone jongeren in Parijse banlieus.

https://decorrespondent.nl/3623/De-geschiedenis-leert-beantwoord-terreur-niet-met-oorlogstaal/154004147165-baf28c7c

Hierna een uitzending van Pauw met een heldere analyse van Beatrice de Graaf over het verschil in terreurbestrijding tussen Nederland en Frankrijk.

http://www.joop.nl/wereld/detail/artikel/34745_in_nederland_weten_we_waar_de_salafisten_zitten/

Hierna een inhoudelijke toelichting op de vele definities die landen hanteren in relatie tot terreur:

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)571320

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)571321