Onze bijdrage aan het artikel van Yvonne Hofs over de kosten van asielzoekers

emailbericht van vandaag als reactie op een artikel vandaag in de Volkskrant

Goedemiddag Yvonne,

Ik ben al een tijd actief betrokken bij een goede analyse en het vinden van oplossingen voor de migratie die is ontstaan.
Ik vind het zeker geen taboe onderwerp maar wil me ook niet alleen laten leiden door het cijferwerk, dat slechts zeer beperkt beschikbaar is. Analyses blijven erg aan de oppervlakte. Daarom eerst een aanvulling op jouw analyses, die al wat dieper gaan:
Kolom 3 middenin: ‘ze zijn juist vaker werkloos en zitten vaker in de bijstand’. Dat geldt ook voor Marokkaanse Nederlanders en meer in het algemeen geldt dit voor alle groepen in de sociale onderklasse. Dus hier moet je aanvullend voor uitzoeken in welke mate dit tussen die subgroepen verschilt. Ik verwacht zelf dat dat verschil er dan niet meer is.
Kolom 3 onderaan: ‘dit kostenplaatje staat in schril contrast met uitspraken van migratiedeskundigen’. Ik wil graag aanvoeren dat autochtone Nederlanders tot hun 25e de samenleving veel geld hebben gekost. Asielzoekers tot 25 jaar hebben die kosten elders veroorzaakt. In dit type redenering komen ze dus met een kostenvoordeel binnen. Het lijkt me dat onze samenleving veel meer dan 43 mille investeert in Nederlanders tot 25 jaar. Natuurlijk vergen asielzoekers nog enkele jaren een aanvullende investering in begeleiding bij taal, integratie, opleiding etc. maar zelfs dan is dat bedrag denk ik niet hoger dan bij autochtonen vanaf jaar 0.

De oplossingen:
De meesten in onze klankbordgroep zijn voor een getrapte toegang tot de verzorgingsstaat gerelateerd aan de periode van bijdrage. In die periode zijn er tijdelijke verblijfsvergunningen die ingetrokken kunnen worden als blijkt dat iemand er niet in slaagt om een volwaardige plaats in onze samenleving te verwerven. Deze tweede soort Nederlanders hebben dan natuurlijk in de periode dat ze hier wel zijn alle mogelijkheden om zich op te werken naar de eerste soort Nederlanders. Welke intervallen en totale doorlooptijd binnen zo’n regime zijn latere beslispunten, maar wij denken in grote meerderheid dat dit ook voor autochtonen in de sociale onderklasse wel te rechtvaardigen is omdat asielzoekers dan niet in hun toch al minimale rechten kunnen treden, maar pas wanneer ze zich daar bovenuit hebben gewerkt en dus daar niet meer mee hoeven te ‘concurreren’.

Met vriendelijke groet,

Ton Vermeulen, Edic Eindhoven

1 reactie op “Onze bijdrage aan het artikel van Yvonne Hofs over de kosten van asielzoekers

Reacties zijn gesloten.