Paul Scheffer: De exodus en ons geweten

Paul Scheffer is hoogleraar Europese Studies, publicist en commentator

In essentie pleit hij in dit essay (een vervolg op het veelgeprezen ‘Het multiculturele drama’ uit 2000) voor een meer gecontroleerde instroom om EU-samenlevingen niet te ontwrichten. Het is (hoewel eloquent verwoord) toch een voortzetting van wij-zij denken in onze steeds meer geglobaliseerde wereld.

Het is dus van groot belang om eerst een voorliggende vraag te beantwoorden:

Kunnen en willen wij voorkomen dat de bevolking uit omliggende regio’s toegang eist tot onze EU-welvaart en -stabiliteit als hun regimes er alles aan doen om die stromen te laten ontstaan? Als het antwoord op deze vraag ja is, dan leidt Scheffer’s positie helaas tot een oorlogsverklaring aan die regimes; dan zal hun bevolking er nog slechter aan toe zijn dan nu.

De EU heeft echter geen krijgsmacht die zo’n oorlogsverklaring kan effectueren en de VS zullen ons in zo’n regionaal conflict niet willen helpen.

Het is dus voorspelbaar dat de migratie instroom zal verlopen zoals bijv. nu aan de zwaar bewaakte grens van de VS met Mexico: 10 miljoen illegale Mexicanen in de VS die toch toegang hebben gekregen tot de welvaart van de VS. Ook dat aantal groeit nog steeds omdat de VS er niet in slaagt om dit meer gecontroleerd te laten verlopen; een oplossing waar Scheffer ondanks een aantal van deze praktijkvoorbeelden toch voor pleit.

http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/10/24/de-exodus-en-ons-geweten-1548419