Thomas Spijkerboer: Luister niet naar Paul Scheffer

Thomas Spijkerboer is hoogleraar migratierecht aan de VU Vrije Universiteit in Amsterdam

Intensievere bewaking van de EU-buitengrenzen bevordert juist de mensensmokkel; dus met de door Paul Scheffer gesuggereerde oplossing bereiken we het tegendeel van wat we beogen. Spijkerboer stoort zich ook enorm aan het feit dat deze kennis algemeen bekend is maar dat om politieke redenen nergens aan de orde kan komen.

http://www.volkskrant.nl/opinie/grensbewaking-heeft-illegale-migratie-aangejaagd~a4173856/