Vino Avanesi: Gastland vaart wel bij opname vluchtelingen

Vino Avanesi studeert cultuurwetenschappen aan de UvT Universiteit van Tilburg

Helaas zijn niet alleen ethische, maar ook economische argumenten nodig om een permanent verblijf van oorlogsvluchtelingen in de EU aan te tonen: Vluchtelingen leveren naast een culturele ook ook een financiële bijdrage aan het gastland.

http://www.volkskrant.nl/opinie/gastland-vaart-wel-bij-opname-vluchtelingen~a4136771/