Bert Koenders: Nederland moet aan het stuur van de EU blijven

Bert Koenders is Nederlands minister van Buitenlandse Zaken

Koenders’ stelling in dit artikel is (samengevat): Voor een duurzame samenwerking in de EU heb je juist sterke lidstaten nodig.

Een initieel wat verwarrende invalshoek die ik bij nader inzien graag onderschrijf. We hebben het bij EU-besluitvorming  snel over overdracht van autonomie omdat we ten onrechte het beeld hanteren dat een besluit niet in een lidstaat genomen, ‘dus’ verlies van autonomie oplevert.

Koenders wijst er terecht op dat besluiten over samenwerking nooit binnen één lidstaat zouden zijn genomen, omdat ze per definitie over onderwerpen gaan, die uit de samenwerking voortkomen. En besluiten daarover liggen altijd buiten een lidstaat omdat het bij samenwerking altijd om minstens 2 partijen gaat.

Als u denkt: nou, nou, dan zou ik het belang van deze constatering toch nog even heroverwegen, vooral in relatie tot het anti-EU-debat dat, mede op basis van die argumentatie, welig tiert.

Lees verder op de website van De Volkskrant »