Tagarchief: Samenwerking

Tom Eijsbouts: Frankrijks soevereiniteit moet Europees worden

Tom Eijsbouts is hoogleraar Europees Staatsrecht aan de UvA Universiteit van Amsterdam

Maar aanleiding van een recente speech van Emmanuel Macron werpt Eijsbouts een interessante gedachte op: de soevereiniteit van Frankrijk is gediend met goede samenwerking binnen de EU. Naar analogie van die van Duitsland.

Citaat van Macron: ‘Ik weiger om de term soevereiniteit door de populisten te laten inpikken’.

Lees verder op de website van De Volkskrant »

Mathieu Segers: Politiek noodsignaal uit Karslruhe

Mathieu Segers is historicus en hoogleraar eigentijdse Europese geschiedenis en Europese integratie aan de Universiteit Maastricht en decaan van het University College aldaar

Segers is kenner van de EU, zowel historisch als actueel, en hij vraagt terecht aandacht voor het feit dat de onafhankelijke ECB/Draghi een paar jaar terug (‘whatever it takes’) tot grootschalige stimulering heeft besloten omdat de politiek destijds niet in actie kwam. Wat dat nog binnen het mandaat van de ECB? Daar gaan rechters zich dus over uitspreken. Ik denk zelf van wel.

Lees verder op de website van het Financieel Dagblad »

Guy Verhofstadt: Nederland wordt weer Eurofiel

Guy Verhofstadt is ex-premier van België, voorzitter van de Alliantie van Liberalen en Democraten (ALDE) in het Europarlement en onlangs benoemd tot Brexit-onderhandelaar

Tijdens dit interview in de reeks Weg van de wereld op NPO1 legt Verhofstadt uit waarom de EU er inmiddels beter voorstaat en het draagvlak onder de bevolking weer toeneemt.

Ook vertelt hij waarom de EU zich moet dóórontwikkelen naar een federatie volgens Amerikaanse snit.

Lees verder op de website van Omroep WNL »

Dit is Uitzending Gemist » 

Esther de Lange: Meer of minder EU?

Esther de Lange is Europarlementariër voor het CDA en en met Ivo Bolet auteur van het boek: ‘De Kloof, is Europa nog van ons?

Zij pleit voor kleinere kopgroepen om zo de EU te redden, in feite één van de vijf scenario’s die Juncker heeft aangekondigd om over te beslissen in september.

Een EU van meer snelheden is al jaren realiteit. Maar Esther wil ook de beslissingsbevoegdheid wijzigen. Niet de voltallige Raad van Regeringsleiders is dan bevoegd, maar de regeringsleiders die met elkaar zo’n groep willen vormen. De landen die niet meedoen, kunnen dan ook niet meebeslissen en/of een beslissing tegenhouden. Dus unanimiteit is ook niet meer nodig.

Dit is een praktisch voorstel dat werkbaar kan zijn maar of de regeringsleiders die macht willen afstaan, is onduidelijk. Op die manier worden ze door de Europese Commissie doorlopend tegen elkaar uitgespeeld en dat zal niet ieder land willen.

Lees verder op de website van BNR Nieuws »

Frits Bolkestein: Nu moeten wij de Duitsers steunen tegen de Fransen

Frits Bolkestein is oud-eurocommissaris en oud-VVD-leider

Bolkestein is als zéér kundig politicus en VVD-leider nooit enthousiast geweest over de EU zoals die zich destijds ontwikkelde. Ook toen hij EU-commissaris werd, heeft hij altijd met gepaste tegenzin meegewerkt aan de uitbouw van de EU. Hij was een echte meeremmer.

En dan nu een visie van hem op de Brexit. Ouwe retoriek: het vuur aanwakkeren tussen Duitsers en Fransen. Dat ziet er wel erg achterhaald uit. Duitsers willen tegenwoordig mét Fransen en andersom, en zeker nu het VK eruit stapt.

Juist de politiek leiders van het VK hebben zich gelukzoekers getoond, zonder plan B. Er zijn historisch gezien veel van dit soort opportunisten met steeds een sprong voorwaarts om aan de verwachte ellende te ontkomen; het probleem is echter dat ze met die benadering die ellende versterken: verwachte winst gaat naar de leiders, verliezen wentelen ze af op de gemeenschap. Zie de ontreddering die zich nu in het VK ontvouwt. Als het al lukt duurt het minstens jaren voordat daar de ontstane rotzooi is opgeruimd.

En dan voorziet Bolkestein nu ook de noodzaak van de hervorming van de EU. Die oproep op zich is prima, maar dan Duitsland mét Frankrijk en juist níet tegen elkaar. In de EU moeten we elkaar juist verlossen van dat soort opportunisme en dus ook van de visie van Bolkestein. We moeten juist beter samenwerken.

Lees verder op de website van De Volkskrant »

Kenneth Manusama en Patrick van Schie: Soevereiniteit kan wel degelijk bewaakt worden

Kenneth Manusama is docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam en voorzitter van de liberale denktank Teldersstichting, die onlangs het rapport Soevereiniteit heeft gepubliceerd

Mede-auteur Patrick van Schie is directeur van de Teldersstichting

Vraag een timmerman hoe hij de wereld gaat veranderen en hij antwoordt: ‘Met een hamer’.

Iets vergelijkbaars geldt voor het betoog van deze rechtsgeleerden. Zij leggen nog eens goed uit dat er een ‘belangrijk’ verschil is tussen het delen van soevereiniteit en van bevoegdheden. Het eerste kan niet, het tweede wel.

Maar voor samenwerken binnen ‘de idee Europa’ is dat niet erg relevant en moet dit aspect vooral niet leidend zijn in het discours. Als je wilt samenwerken is wilsovereenstemming de start en de rest uitwerking. Helaas hebben systeemdenkers vaak de overhand in bureaucratieën.

Lees verder op de website van De Volkskrant »

Daniel Cohn-Bendit: Europeanen kunnen zichzelf best eens verrassen

Daniel Cohn-Bendit is een voormalig Frans en later Duits politicus met een grote voorliefde voor de EU

Sinds 2014 op afstand van de EU-politiek, becommentarieert hij ook recente ontwikkelingen met grote betrokkenheid en kennis van zaken.

In dit artikel geeft hij  bijv. aan dat Franse politici nog moeten leren om compromissen te sluiten, vraagt hij van EU-landen meer solidariteit om de vluchtelingenkwestie op te lossen en weet hij zeker dat de EU uiteindelijk alle hindernissen overwint en verenigd uit de strijd komt.

Lees verder op de website van SpeakersAcademy »

Thomas Vanheste: Alleen een nieuw Utopia kan Europa redden van de EU

Thomas Vanheste is journalist bij de Correspondent

Vanheste worstelt vanuit zijn functie als correspondent Europa al geruime tijd met de manier waarop de EU zich ontwikkelt. Net als bijv. Guy Verhofstadt beschouwt hij de EU van nu contrair aan ‘de idee Europa’; dus de EU als oorzaak en niet als oplossing van bestaande problemen.

In dit artikel schetst hij een aantal punten waarvoor hij alleen nog een apocalyptische oplossing ziet. In de pragmatische praktijk van Brussel, met meestal oplossingen in blessuretijd, zullen die problemen zich echter op de gebruikelijke manier toch gaan oplossen: druk vanuit Duitsland, geen grote vergezichten, stap voor stap, de meest urgente punten eerst. Daar komt dus geen Utopia aan te pas.

Lees verder op de website van De Correspondent »

P.S. Klik hieronder op het artikel van Jan Werts voor zijn totaal andere analyse van de EU-actualiteit.

Jan Werts: Europa scoort volop ondanks euroscepsis

Jan Werts is Europakenner en sinds 1976 journalist en publicist in Brussel, waar hij onder meer werkte als correspondent van de Haagsche Courant

Werts is als journalist en publicist heel goed ingevoerd in Brussel. Hij publiceert met enige regelmaat over de voortgang van de implementatie van ‘de idee Europa’, dus ook over mee- en tegenvallers.

Hierbij zijn samenvatting van deze maand.

Lees verder op de website van Europa-Nu » 

Bert Koenders: Nederland moet aan het stuur van de EU blijven

Bert Koenders is Nederlands minister van Buitenlandse Zaken

Koenders’ stelling in dit artikel is (samengevat): Voor een duurzame samenwerking in de EU heb je juist sterke lidstaten nodig.

Een initieel wat verwarrende invalshoek die ik bij nader inzien graag onderschrijf. We hebben het bij EU-besluitvorming  snel over overdracht van autonomie omdat we ten onrechte het beeld hanteren dat een besluit niet in een lidstaat genomen, ‘dus’ verlies van autonomie oplevert.

Koenders wijst er terecht op dat besluiten over samenwerking nooit binnen één lidstaat zouden zijn genomen, omdat ze per definitie over onderwerpen gaan, die uit de samenwerking voortkomen. En besluiten daarover liggen altijd buiten een lidstaat omdat het bij samenwerking altijd om minstens 2 partijen gaat.

Als u denkt: nou, nou, dan zou ik het belang van deze constatering toch nog even heroverwegen, vooral in relatie tot het anti-EU-debat dat, mede op basis van die argumentatie, welig tiert.

Lees verder op de website van De Volkskrant »