Esther de Lange: Meer of minder EU?

Esther de Lange is Europarlementariër voor het CDA en en met Ivo Bolet auteur van het boek: ‘De Kloof, is Europa nog van ons?

Zij pleit voor kleinere kopgroepen om zo de EU te redden, in feite één van de vijf scenario’s die Juncker heeft aangekondigd om over te beslissen in september.

Een EU van meer snelheden is al jaren realiteit. Maar Esther wil ook de beslissingsbevoegdheid wijzigen. Niet de voltallige Raad van Regeringsleiders is dan bevoegd, maar de regeringsleiders die met elkaar zo’n groep willen vormen. De landen die niet meedoen, kunnen dan ook niet meebeslissen en/of een beslissing tegenhouden. Dus unanimiteit is ook niet meer nodig.

Dit is een praktisch voorstel dat werkbaar kan zijn maar of de regeringsleiders die macht willen afstaan, is onduidelijk. Op die manier worden ze door de Europese Commissie doorlopend tegen elkaar uitgespeeld en dat zal niet ieder land willen.

Lees verder op de website van BNR Nieuws »

Mathieu Segers: De Europese droom vergat de burger

Mathieu Segers is historicus en hoogleraar eigentijdse Europese geschiedenis en Europese integratie aan de Universiteit Maastricht en decaan van University College Maastricht

Ook in dit bericht volgt Mathieu de denkrichting van een EU die steeds in blessuretijd over haar toekomst beslist. Dat is ontstaan door weeffouten tijdens en na het Verdrag van Maastricht.

Als gevolg daarvan beschouwt hij het toenemend aantal recente problemen als oplosbaar en beter nog: nodig voor onze gezamenlijke toekomst in de EU. ‘Want die EU kan wel een stootje hebben. Burgers zijn in meerderheid niet tegen Europa. Ze bevragen alleen de integratie’.

Lees verder op de website van Dagblad Trouw »

Jan Werts analyseert de Staat van Europa: 2017 als verloren jaar

Jan Werts is Europakenner en sinds 1976 journalist en publicist in Brussel, waar hij onder meer werkte als correspondent van de Haagsche Courant

Een goede afsluiter van 2016, deze longread over de voortgang, voordelen en actuele problemen waar we met elkaar in verzeild zijn geraakt.

Ja, we. Want onze samenwerking in de EU is gestagneerd, mede door verstorende gebeurtenissen als vluchtelingen, Brexit, een EU van meerdere snelheden, problemen met de interne markt, etc.

Jan licht haarfijn toe waarom naar verwachting 2017 een verloren jaar zal zijn.

Lees verder op de website van Het Montesquieu Instituut »

Henk van Houtum & Leo Lucassen: Hoog tijd voor een slimmer EU-migratiebeleid

Leo Lucassen is historicus, Professor of Global Labour and Migration History aan Universiteit Leiden, publicist en schrijver

Henk van Houtum is Head of the Nijmegen Centre for Border Research at the Radboud University & Professor Border Studies at the University Eastern Finland, publicist en schrijver

Dit zijn twee migratie experts die in hun boek Voorbij Fort Europa, een nieuwe visie op migratie, duidelijk toelichten wat de EU beter kan doen, ook voor de toekomst.

Lees verder op de website van De Volkskrant »

Mark Leonard: Europa staat er nu alleen voor

Mark Leonard is directeur van de European Council on Foreign Relations

Terwijl Frits Bolkesteijn vandaag bepleit om Trump voorlopig het voordeel van de twijfel te geven, gaat deze Mark Leonard vol op het orgel. Voor hem is in ieder geval duidelijk dat de EU zelf een andere positie moet gaan innemen, bijv. binnen de Navo en WTO.

Lees verder op de website van De Volkskrant »

Ton Nijhuis: Duitse zwakte is serieus Europees probleem

Ton Nijhuis is hoogleraar aan de UvA Universiteit van Amsterdam en directeur van het Duitsland Instituut van de UvA

Nijhuis is door zijn achtergrond heel goed op de hoogte van de politieke gang van zaken in Duitsland. Hij wijst er terecht op dat Merkel’s afnemende bewegingsruimte in Duitsland zich vertaalt in een machtsvacuüm met als gevolg toenemende externe druk op Duitsland en de EU. Als voorbeelden de verslechterde relaties met Turkije/Erdogan en Rusland/Poetin.

Lees verder op de website van De Volkskrant » 

Frits Bolkestein: Europees waardenstelsel bestaat niet

Frits Bolkestein is oud-eurocommissaris en oud-VVD-leider

Samengevat: er is geen Europees waardenstelsel en daarom kan ieder EU-land besluiten tot ‘eigenrichting’ als het om normen en waarden gaat. Dit artikel met als aanleiding Polen, waar de regering wil hervormen naar waarden die leiden tot meer aandacht voor vaderlandsliefde, familie en christendom.

Bolkestein is nooit een fan geweest van de EU, zelfs niet toen hij eurocommissaris was. De EU gaat bij hem vooral over gezamenlijke belangen; de EU-historie geeft echter duidelijk aan dat we ook een waardengemeenschap willen zijn.

We hebben ook recent kunnen waarnemen dat we snakken naar meer gedeelde waarden. Democratie, rechtsstaat en mensenrechten staan nog steeds als een huis, maar bijv. ook de omgang met vluchtelingen en de Turkije-kwestie na de coup die in ons land en Duitsland tot grote problemen leidt, tonen aan dat we wel degelijk een EU-samenleving aan het ontwikkelen zijn met daarbij behorende normen en waarden.

Ook het feit dat de Poolse regering zich daaraan probeert te onttrekken, toont aan dat EU-normen en waarden bestaan en ontstaan en dat ze steeds concreter worden in ons dagelijks leven.

Lees verder op de website van De Volkskrant »

Dave van Ooijen: De crisis in de EU is goede reden voor beleid tegen tweedeling

Dave van Ooijen is socioloog, politicoloog en voorzitter van PvdA-fractie in de gemeenteraad van Castricum

Zijn pleidooi: Grijp de EU-crisis aan voor het uitwerken van duurzame oplossingen, in plaats van in de problemen te blijven hangen en stuurloos verder te gaan.

Volgens mij gaat deze (te gemakkelijke) analyse voorbij aan de essentie van de problematiek zoals die zich nu ontvouwt: one size fits all kan niet meer, maar is een pluriforme EU die noodzakelijk blijkt te zijn, wel haalbaar, ook zonder politieke Unie?

We kunnen het blijven proberen met steeds minder draagvlak tot gevolg; ik denk dat we nu op basis van goede argumenten moeten doorzetten naar een #sterkereuropa; misschien nog geen politieke unie maar wel een EU met meer doorzettingsmacht.

Lees verder op de website van Sociale Vraagstukken »

Derk Jan Eppink: Naïef Europa geeft Erdogan en IS vrij baan

Derk Jan Derk Jan Eppink is senior fellow Europa bij het London Center for Policy Research in New York

Eppink is al jaren tegen de EU zoals die zich ontwikkelt en hij heeft het tij mee. Er ontstaan vrijwel iedere dag aanleidingen om te twijfelen aan de duurzaamheid van het EU-project.

Turkije als onderhandelingspartner van de EU verandert in snel tempo naar een islamitisch land. Maar dat betekent nog niet dat het een onbetrouwbare partner / buurland zal worden. Het zal anders worden, maar ook nu al zijn een aantal islamitische landen goede partners van EU-landen en wij voor hen.

Eppink voorspelt ook een cultuurstrijd in de EU met een verzuilde islamitische bevolkingsgroep tot gevolg. Volgens mij is de parlementaire democratie sterk genoeg om deze ontwikkeling te incorporeren zonder dat bevolkingsgroepen zich moeten terugtrekken uit de samenleving die ze mee helpen vormgeven. Vrijheid van godsdienst is daarvoor juist een kernwaarde en staat niet op gespannen voet met een inclusieve en pluriforme samenleving.

Lees verder op de website van De Volkskrant »

Frits Bolkestein: Nu moeten wij de Duitsers steunen tegen de Fransen

Frits Bolkestein is oud-eurocommissaris en oud-VVD-leider

Bolkestein is als zéér kundig politicus en VVD-leider nooit enthousiast geweest over de EU zoals die zich destijds ontwikkelde. Ook toen hij EU-commissaris werd, heeft hij altijd met gepaste tegenzin meegewerkt aan de uitbouw van de EU. Hij was een echte meeremmer.

En dan nu een visie van hem op de Brexit. Ouwe retoriek: het vuur aanwakkeren tussen Duitsers en Fransen. Dat ziet er wel erg achterhaald uit. Duitsers willen tegenwoordig mét Fransen en andersom, en zeker nu het VK eruit stapt.

Juist de politiek leiders van het VK hebben zich gelukzoekers getoond, zonder plan B. Er zijn historisch gezien veel van dit soort opportunisten met steeds een sprong voorwaarts om aan de verwachte ellende te ontkomen; het probleem is echter dat ze met die benadering die ellende versterken: verwachte winst gaat naar de leiders, verliezen wentelen ze af op de gemeenschap. Zie de ontreddering die zich nu in het VK ontvouwt. Als het al lukt duurt het minstens jaren voordat daar de ontstane rotzooi is opgeruimd.

En dan voorziet Bolkestein nu ook de noodzaak van de hervorming van de EU. Die oproep op zich is prima, maar dan Duitsland mét Frankrijk en juist níet tegen elkaar. In de EU moeten we elkaar juist verlossen van dat soort opportunisme en dus ook van de visie van Bolkestein. We moeten juist beter samenwerken.

Lees verder op de website van De Volkskrant »