Arnout Brouwers: Trump sloopt Amerikaans leiderschap

Arnout Brouwers is historicus en chef opinie bij de Volkskrant

De EU ervaart door gewijzigde geopolitieke verhoudingen direct de gevolgen van de opkomst en herwaardering van autocratische en dictatoriale leiders.

We zullen dus meer op eigen kracht moeten koersen als gevolg van die onverwachte impuls voor ‘de idee Europa’ en een sterkere EU.

Lees verder op de website van De Volkskrant »

David Brooks: De westerse cultuur heeft zichzelf slecht verdedigd

David Brooks is columnist van dagblad The New York Times

‘Als je de westerse beschaving onderdrukkend vindt, wacht dan maar eens op de wereld die erna komt’.

Een sterk betoog voor het ‘herontdekken’ van de kracht van westerse samenlevingen, dus ook de EU. Dit kan wat mij betreft niet vaak genoeg aan de orde komen.

Het ‘liberalisme’ is dociel geweest in de verdediging van zichzelf.

Lees verder op de website van De Volkskrant » 

Luuk van Middelaar: Europa’s overleven staat op het spel

Luuk van Middelaar is politiek filosoof, schrijver en hoogleraar Europees recht aan Universiteit Leiden

N.a.v. het 60-jarig bestaan van het Verdrag van Rome verschenen er veel ‘aanbevelingen hoe het beter kan’. Dit essay is daarvan een van de beste.

Kernpunt is al jaren dat er voor de voorgestelde structuurveranderingen meer macht en tegenmacht naar Brussel moeten, dus de EU moet politieker worden om die aanbevelingen te kunnen doorvoeren.

Dat was al het plan van Juncker toen hij aantrad, maar hij heeft daarvoor tot nu toe bakzeil gehaald bij de Raad van Regeringsleiders, die daarvoor dus macht moet overdragen, maar zich laat gijzelen door het electoraat dat zich steeds verder van zo’n politieke EU afkeert, omdat die verbeteringen niet worden doorgevoerd. Stagnatie dus en die is nog steeds niet opgelost.

Lees verder op de website van De Volkskrant »

Esther de Lange: Meer of minder EU?

Esther de Lange is Europarlementariër voor het CDA en en met Ivo Bolet auteur van het boek: ‘De Kloof, is Europa nog van ons?

Zij pleit voor kleinere kopgroepen om zo de EU te redden, in feite één van de vijf scenario’s die Juncker heeft aangekondigd om over te beslissen in september.

Een EU van meer snelheden is al jaren realiteit. Maar Esther wil ook de beslissingsbevoegdheid wijzigen. Niet de voltallige Raad van Regeringsleiders is dan bevoegd, maar de regeringsleiders die met elkaar zo’n groep willen vormen. De landen die niet meedoen, kunnen dan ook niet meebeslissen en/of een beslissing tegenhouden. Dus unanimiteit is ook niet meer nodig.

Dit is een praktisch voorstel dat werkbaar kan zijn maar of de regeringsleiders die macht willen afstaan, is onduidelijk. Op die manier worden ze door de Europese Commissie doorlopend tegen elkaar uitgespeeld en dat zal niet ieder land willen.

Lees verder op de website van BNR Nieuws »

Mathieu Segers: De Europese droom vergat de burger

Mathieu Segers is historicus en hoogleraar eigentijdse Europese geschiedenis en Europese integratie aan de Universiteit Maastricht en decaan van University College Maastricht

Ook in dit bericht volgt Mathieu de denkrichting van een EU die steeds in blessuretijd over haar toekomst beslist. Dat is ontstaan door weeffouten tijdens en na het Verdrag van Maastricht.

Als gevolg daarvan beschouwt hij het toenemend aantal recente problemen als oplosbaar en beter nog: nodig voor onze gezamenlijke toekomst in de EU. ‘Want die EU kan wel een stootje hebben. Burgers zijn in meerderheid niet tegen Europa. Ze bevragen alleen de integratie’.

Lees verder op de website van Dagblad Trouw »

Jan Werts analyseert de Staat van Europa: 2017 als verloren jaar

Jan Werts is Europakenner en sinds 1976 journalist en publicist in Brussel, waar hij onder meer werkte als correspondent van de Haagsche Courant

Een goede afsluiter van 2016, deze longread over de voortgang, voordelen en actuele problemen waar we met elkaar in verzeild zijn geraakt.

Ja, we. Want onze samenwerking in de EU is gestagneerd, mede door verstorende gebeurtenissen als vluchtelingen, Brexit, een EU van meerdere snelheden, problemen met de interne markt, etc.

Jan licht haarfijn toe waarom naar verwachting 2017 een verloren jaar zal zijn.

Lees verder op de website van Het Montesquieu Instituut »

Henk van Houtum & Leo Lucassen: Hoog tijd voor een slimmer EU-migratiebeleid

Leo Lucassen is historicus, Professor of Global Labour and Migration History aan Universiteit Leiden, publicist en schrijver

Henk van Houtum is Head of the Nijmegen Centre for Border Research at the Radboud University & Professor Border Studies at the University Eastern Finland, publicist en schrijver

Dit zijn twee migratie experts die in hun boek Voorbij Fort Europa, een nieuwe visie op migratie, duidelijk toelichten wat de EU beter kan doen, ook voor de toekomst.

Lees verder op de website van De Volkskrant »

Mark Leonard: Europa staat er nu alleen voor

Mark Leonard is directeur van de European Council on Foreign Relations

Terwijl Frits Bolkesteijn vandaag bepleit om Trump voorlopig het voordeel van de twijfel te geven, gaat deze Mark Leonard vol op het orgel. Voor hem is in ieder geval duidelijk dat de EU zelf een andere positie moet gaan innemen, bijv. binnen de Navo en WTO.

Lees verder op de website van De Volkskrant »

Ton Nijhuis: Duitse zwakte is serieus Europees probleem

Ton Nijhuis is hoogleraar aan de UvA Universiteit van Amsterdam en directeur van het Duitsland Instituut van de UvA

Nijhuis is door zijn achtergrond heel goed op de hoogte van de politieke gang van zaken in Duitsland. Hij wijst er terecht op dat Merkel’s afnemende bewegingsruimte in Duitsland zich vertaalt in een machtsvacuüm met als gevolg toenemende externe druk op Duitsland en de EU. Als voorbeelden de verslechterde relaties met Turkije/Erdogan en Rusland/Poetin.

Lees verder op de website van De Volkskrant » 

Frits Bolkestein: Europees waardenstelsel bestaat niet

Frits Bolkestein is oud-eurocommissaris en oud-VVD-leider

Samengevat: er is geen Europees waardenstelsel en daarom kan ieder EU-land besluiten tot ‘eigenrichting’ als het om normen en waarden gaat. Dit artikel met als aanleiding Polen, waar de regering wil hervormen naar waarden die leiden tot meer aandacht voor vaderlandsliefde, familie en christendom.

Bolkestein is nooit een fan geweest van de EU, zelfs niet toen hij eurocommissaris was. De EU gaat bij hem vooral over gezamenlijke belangen; de EU-historie geeft echter duidelijk aan dat we ook een waardengemeenschap willen zijn.

We hebben ook recent kunnen waarnemen dat we snakken naar meer gedeelde waarden. Democratie, rechtsstaat en mensenrechten staan nog steeds als een huis, maar bijv. ook de omgang met vluchtelingen en de Turkije-kwestie na de coup die in ons land en Duitsland tot grote problemen leidt, tonen aan dat we wel degelijk een EU-samenleving aan het ontwikkelen zijn met daarbij behorende normen en waarden.

Ook het feit dat de Poolse regering zich daaraan probeert te onttrekken, toont aan dat EU-normen en waarden bestaan en ontstaan en dat ze steeds concreter worden in ons dagelijks leven.

Lees verder op de website van De Volkskrant »