Tagarchief: Vluchtelingen

Jan Werts analyseert de Staat van Europa: 2017 als verloren jaar

Jan Werts is Europakenner en sinds 1976 journalist en publicist in Brussel, waar hij onder meer werkte als correspondent van de Haagsche Courant

Een goede afsluiter van 2016, deze longread over de voortgang, voordelen en actuele problemen waar we met elkaar in verzeild zijn geraakt.

Ja, we. Want onze samenwerking in de EU is gestagneerd, mede door verstorende gebeurtenissen als vluchtelingen, Brexit, een EU van meerdere snelheden, problemen met de interne markt, etc.

Jan licht haarfijn toe waarom naar verwachting 2017 een verloren jaar zal zijn.

Lees verder op de website van Het Montesquieu Instituut »

Henk van Houtum & Leo Lucassen: Hoog tijd voor een slimmer EU-migratiebeleid

Leo Lucassen is historicus, Professor of Global Labour and Migration History aan Universiteit Leiden, publicist en schrijver

Henk van Houtum is Head of the Nijmegen Centre for Border Research at the Radboud University & Professor Border Studies at the University Eastern Finland, publicist en schrijver

Dit zijn twee migratie experts die in hun boek Voorbij Fort Europa, een nieuwe visie op migratie, duidelijk toelichten wat de EU beter kan doen, ook voor de toekomst.

Lees verder op de website van De Volkskrant »

Daniel Cohn-Bendit: Europeanen kunnen zichzelf best eens verrassen

Daniel Cohn-Bendit is een voormalig Frans en later Duits politicus met een grote voorliefde voor de EU

Sinds 2014 op afstand van de EU-politiek, becommentarieert hij ook recente ontwikkelingen met grote betrokkenheid en kennis van zaken.

In dit artikel geeft hij  bijv. aan dat Franse politici nog moeten leren om compromissen te sluiten, vraagt hij van EU-landen meer solidariteit om de vluchtelingenkwestie op te lossen en weet hij zeker dat de EU uiteindelijk alle hindernissen overwint en verenigd uit de strijd komt.

Lees verder op de website van SpeakersAcademy »

Erik-Jan Zürcher: Europa moet vooral kappen met Turkije

Erik-Jan Zürcher is Turkoloog, hoogleraar Turkse talen en culturen aan de Universiteit Leiden

Zürcher is een bekeerling. Jarenlang fel pleitbezorger van Turkse toetreding tot de EU (moet kunnen!) maar inmiddels tot het inzicht gekomen dat we dat kunnen vergeten. Hij wil zelfs bestaande banden met Turkije verbreken, inclusief bijv. het beëindigen van de vluchtelingendeal.

De EU moet namelijk haar eigen grenzen bepalen en verdedigen, juist meer onafhankelijk van de EU-buurlanden.

Uitvoering van dit standpunt zou grote gevolgen hebben voor de Europese samenwerking, bijv.:

  • weer wat méér soevereiniteitsoverdracht van de lidstaten naar Brussel;
  • een méér gezamenlijke buitenlandpolitiek en
  • een gezamenlijk EU-defensiebeleid;

dit alles op deze website al langer samengevat als #sterkereuropa. Om deze gewijzigde aanpak te kunnen gaan uitwerken is unanimiteit nodig van alle 28 EU-landen, dus niet één uitgezonderd. Daarom toch maar beter dooronderhandelen met Turkije/Erdogan?

Lees verder op de website van De Volkskrant »

Donald Tusk: Alleen een sterke EU kan mensen in nood helpen

donald-tuskDonald Tusk is voorzitter van de Europese Raad

Tusk is een zeer ervaren politicus en overtuigd Europeaan. Hij heeft als regeringsleider Polen op een overtuigende manier de EU binnengeloodsd.

Nu draait hij de zaak helaas om. Hij wil op basis van wat er allemaal misging en -gaat tijdens de vluchtelingencrisis het gebrek aan collectiviteit en samenwerking aangrijpen om te pleiten voor een grote stap vooruit zonder eerst de problemen op te lossen die er al liggen.

Dat is echte machtspolitiek en die past niet bij de kluwen van problemen die eerst nog opgelost moet worden. We weten ternauwernood hoe de spaghetti moet worden ontvlochten en dan is vragen om een sterker Europa niet de eerste oplossing voor de ontstane problemen. Een sterker Europa is misschien de resultante van de noodzakelijke oplossingen en niet het begin ervan.

Lees verder op de website van De Volkskrant »

Mathieu Segers: Vluchtelingen ontmaskeren Europese Unie

Mathieu Segers is universitair hoofddocent Europese integratie aan de Universiteit Utrecht

Segers sluit zich aan bij de vaststelling dat Merkels’ Willkommenskultur niet werkt voor de EU als geheel: ‘Zelfs in het zo standvastige Duitsland blijken heilige huisjes niet bestand tegen druk van omstandigheden’.

Maar dat zijn wel de door 27 andere regeringsleiders gecreëerde omstandigheden. Het gaat te ver om deze ontwikkelingen nu juist de EU aan te rekenen. Dit wordt zeker opgelost, maar op een minder hectisch moment. Dus wordt vervolgd.

Lees verder op website van het Financieele Dagblad »

Jan Werts: Vluchtelingen en ‘Brexit’: twijfels troef

Jan Werts is Europakenner en sinds 1976 journalist en publicist in Brussel, waar hij onder meer werkte als correspondent van de Haagsche Courant

Een verdiepend artikel over de actuele status van (alweer!) de twee grootste uitdagingen van de EU. Het rammelt daar stevig (en dus ook bij ons) maar bij de meeste EU-landen neemt het inzicht toe dat het beter is om elkaar te helpen; pas daarna is het zinvol om naar passende oplossingen te zoeken. Voorbeeld: Cameron.

Lees verder op de website van Europa NU »

Paul Scheffer: Duitsland isoleert zich van Europa (interview)

Paul Scheffer is hoogleraar Europese Studies aan de UvT Universiteit van Tilburg, publicist en commentator

Scheffer geeft in dit interview veel onderbouwing bij de complexiteit van de vluchtelingencrisis, zowel voor Nederland als voor Europa.

Zijn belangrijkste conclusies: Duitsland onder Merkel isoleert zich te veel van de andere EU-landen en voor Nederland is 30.000 vluchtelingen per jaar het maximum.

De nabije toekomst ziet er dus wat hem betreft totaal anders uit.

Lees verder op de website van de Volkskrant »

Thomas von der Dunk: Elite lokt opstand van kiezers uit

Thomas von der Dunk is cultuurhistoricus en publicist

Onze zelfzuchtige bestuurlijke elite heeft haar gezag verspeeld en daardoor zijn ze niet meer opgewassen tegen de argumenten van de populisten. Het optimisme dat het op termijn allemaal wel goed komt is daardoor verdwenen. Die goodwill hebben die elites zelf verspeeld.

Deze gang van zaken is niet duurzaam en de vluchtelingencrisis kan er om die reden oorzaak van zijn dat het EU-project alsnog ontploft.

Lees verder op de website van de Volkskrant »